Giới Thiệu Về V Đồng

1. Linh hoạt trong đầu tư

vĐồng có nhiều khoản vay với số tiền từ 50-500 triệu đồng để giới thiệu đến nhà đầu tư, đồng thời nhà đầu tư cũng có thể linh hoạt tùy chọn thời gian vay.

2. Rủi ro thấp

Các khoản vay trước khi giới thiệu đến các nhà đầu tư đều đã được thông qua vdong.vn duyệt và thẩm định kỹ càng, vì thế, rủi ro đầu tư tương đối thấp.

3. Đúng hạn nhận tiền gốc và lãi

Nhà đầu tư sẽ nhận tiền gốc và lãi suất đúng hạn theo yêu cầu vay trước đó. Thời gian tính lãi sẽ tính ngày 1 sau ngày chuyển tiền thành công cho khách hàng.