Vdong TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH VIÊN BIG DATA

Vdong tuyển dụng Lập trình viên Big Data, lương từ $700 - 1500, có kinh nghiệm làm việc với các bài toán xử lý dữ liệu lớn, tính toán dữ liệu phân tán. 1. Nhiệm vụ Tham gia xây dựng và phát triển các dự án của Công ty Phân tích, xử...

Vdong TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ PHÁP CHẾ BAN GIÁM ĐỐC

Vdong tuyển dụng trợ lý pháp chế Ban Giám đốc, ứng viên am hiểu quy định của pháp luật về các lĩnh vực Doanh nghiệp, Tài chính Ngân hàng, Dân sự, Thương mại MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Rà soát, tư vấn, đánh giá rủi ro pháp lý của các sản...